Filosofisk hjørne ved Camilla Angeltun: Hva er selve tiden? // Sande bibliotek

Arrangementsinformasjon

Det enkleste svaret er kanskje at tid er noe som har med klokka å gjøre. Men er det egentlig det som står på klokka som er selve tiden? Hvis vi heller stiller spørsmålet, ”hvordan erfarer vi tid?”, så blir det mer komplisert å svare. En halvtime på tredemølla oppleves som en evighet, mens en halvtime med TV oppleves som noen minutter. I hvilken av disse situasjonene erfarer jeg tiden mest?

Rüdiger Safranski skriver i boken ”Tid”: ”Ikke bare er det slik at tiden er ”absolutt ingenting” når man lever for fullt. Det merkelige er snarere at den også fremstår som ”ingenting” når man retter all sin oppmerksomhet mot den.” Safranski viser til ikke mindre enn ti ulike erfaringer av tid som på ulike måter avslører hva det vil si å være menneske i verden. Jeg gleder meg til å ta med meg noen av disse filosoferingene fra Safranski om erfaringene av tid. Og stille spørsmålet: Hva er våre erfaringer av tid og hva gjør disse erfaringene med oss?


Camilla Angeltun er filosofisk praktiker med mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, samt en årsenhet i psykologi. Hun har allsidig yrkeserfaring, blant annet fra varehandelen og fra omsorgsboliger for eldre og fra psykiatrien. Camilla har i senere årene jobbet som lærer og filosofisk praktiker. For henne handler den gode dialogen om likeverdighet, fordomsfrihet, skjønn og undring. Det høres kanskje enkelt og metodefritt ut, men tilstreber man den ekte dialogen, kan metoder aldri anvendes fullt ut.

filosofi
filosofiskhjørne
camillaangeltun