Filosofisk kafé: Hva betyr det å kjenne økosorg? Ved Arne Johan Vetlesen // Holmestrand bibliotek

Arrangementsinformasjon

I samarbeid med Camilla Angeltun og Lars Gunnar Lingås

Lidelse er et mangfoldig fenomen og ulike livsfilosofier har forskjellig syn på lidelser. Dette blir utgangspunktet for kveldens tema. Lars Gunnar Lingås innleder.

filosofi
filosofiskkafé
arnejohanvetlesen