Språkkafé // Hof bibliotek

Arrangementsinformasjon

For deg som vil øve å snakke norsk med hjelp fra hyggelige og dyktige frivillige.


NB! Vi møtes ikke 9. april og 21. mai på grunn av helligdager. 

språkkkafé