Test av printer

Arrangementsinformasjon

Testing av nye billettprintere i Holmestrandbibliotekene